Brandförsäkringar

Brandförsäkringskarta Drottningholm Källa: Riksarkivet
Brandförsäkringskarta Drottningholm Källa: Riksarkivet

Fastigheter var i regel brandförsäkrade förr. I Stockholms län finner vi Brandkontoret, som bedrivit försäkringsverksamhet sedan 1746 och ägs av försäkringstagarna. Deras hemsida hittar du på http://www.brandkontoret.se. Där beskrivs själva arkivet, en länk till arkivet samt en användarmanual.

Brandverket grundades 1782 och erbjöd en brandförsäkring för all framtid för främst offentliga byggnader, företag och större gårdar. Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning, http://www.brandverket.se, har ett arkiv som till stora delar är digitaliserat, vilket du hittar på Riksarkivets Digitala forskarsal.

Klicka på länken nedan för några exempel.

Exempel på brandförsäkringar

Bränder

Eldkvarn brinner
Eldkvarn brinner

Det händer att man träffar på en brand i sin släktforskning och att man vill veta lite mer om vad som hände. Det första man ska göra då är att leta i tidningar för det aktuella området. Antingen vänder man sig då till Kungliga biblioteket, http://www.kb.se, eller ett lokalt bibliotek där branden har skett.

Mantalsregistren i Stockholm

Mantalsregister 1800-1884 i Stockholm
Mantalsregister 1800-1884 i Stockholm

Att söka personer boendes i Stockholm under andra halvan av 1800-talet och framåt är inte alltid så lätt. Kyrkan förde inte bok över alla händelser och Rotemansarkivet ger inte svar på allt och en del församlingar är ännu inte publicerade. Då kan mantalsregistren för staden speciellt och länet var till stor hjälp.

Man finner en del av arkiven via SVAR och andra på Stockholms Stadsarkivs hemsida. Längderna är sorterade på namn vilket gör sökningen enkel. En del årgångar finns bara på microkort, som finns på Stadsarkivet och hos Genealogiska Föreningen i Solna. På kortet finns referens till mantalslängden, vilken man kan beställa upp på Stadsarkivet. I mantalslängden, som är sorterad på adress, finns alla boende redovisade men också en del annan information såsom vilken hyran var, vilka inkomster hushållet hade och vem som var arbetsgivaren. Mantalsregistren och mantalslängderna är offentliga handlingar så inga uppgifter är sekretessbelagda.

På Stockholms stadsarkivs hemsida, http://www.ssa.stockholm.se, trycker man på länken ”till mantalsregistret”. Där finns en bra Forskarhandledning.

Sockenstämmoprotokoll, en intressant källa

Utdrag ur Sockenstämmoprotokoll Hemsjö socken, Älvsborgs län KI:1 (1787-1854)
Utdrag ur Sockenstämmoprotokoll Hemsjö socken, Älvsborgs län KI:1 (1787-1854)

För många församlingar finns sockenstämmoprotokoll bevarade och också tillgängliga via SVAR eller Arkiv Digital. I dessa finns uppgifter om sockenstämmans medlemmar, utnämning av rotemän, kyrkvärdar, klockare, skollärare och hantverkare. De skulle också bygga broar och vägar, sköta fattigvården och osedlighetsfrågor och lösa tvister i församlingen för att avlasta rättsväsendet. Efter 1862 tog kommunerna över de flesta av dessa frågor, medan de kyrkliga sköttes kyrkostämman. Då får man i stället söka i kommunarkiven respektive kyrkostämmoarkiven.

Släktdatas databaser

Släktdata, födda i Kärret, Hemsjö, Älvsborgs län
Släktdata, födda i Kärret, Hemsjö, Älvsborgs län

Släktdata, http://www.slaktdata.org, är en ideell förening som renskriver så många kyrkböcker som möjligt. De har ett lättillgängligt register över olika församlingar där man kan hitta alla födelse och dopuppgifter, lysnings- och vigseluppgifter eller död- och begravningsuppgifter för församlingen i form av en Excel-lista. Man kan sortera på de olika kolumnerna t ex alla som har fötts på en viss gård från 1690-talet och framåt med uppgift om föräldrar. Detta är till stor hjälp när Husförhörslängder inte finns för en viss församling under t ex 1700-talet. Uppgifterna är manuellt skapade så de måste alltid kontrolleras mot källan.

Bygglovsritningar i Stockholm

Bygglovsritning för Nybrogatan 55 (år 2015 Nybrogatan 75)
Bygglovsritning för Nybrogatan 55 (år 2015 Nybrogatan 75)

Det finns bygglovsritningar i Stockholm från början av 1700-talet. Dessa är digitaliserade och finns på datorer på Stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset på Flemminggatan 4. Ta med ett USB-minne för att ladda ner de ritningar du vill ha.

Sveriges församlingar genom tiderna

Göteborgs Masthugg  bröts ur Göteborgs Oscar Fredrik 1908
Göteborgs Masthugg bröts ur Göteborgs Oscar Fredrik 1908

När städerna växte bröts delar ut och bildade nya församlingar. Detta framgår inte alltid i Husförhörslängder eller Församlingsböcker. Skatteverkets Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna) ger dig historiken. Dit kommer du via en länk på sidan om Folkräkningar i SVAR eller på http://www.skatteverket.se. Leta under Folkbokföring/ Om folkbokföring/ Folkbokföring igår & idag/ Sveriges församling genom tiderna/ Förteckning. I Arkiv Digital står det per församling under Info.

Livet vid ett sågverk – Anna Brita Molin

av Eva Edberg

Industrialiseringen tog ordentlig fart under 1800-talet. I Norrland blev den ofta kopplad till skogen eller gruvorna. Den här historien berättar om en kvinna och hennes två mäns öden vid Husums sågverk.

Först lite om sågens tidiga historia.

Den första sågen i Husum startade redan 1787 högre upp utmed Husån nära nuvarande Husbyn och man körde i liten skala med tre sågarmar. 1846 köpte James Dickson & Co, en firma i Göteborg, sågverket. Man byggde ett nytt verk med tolv sågramar 1853 ca 300 meter ner utefter Husån. Arbetarbostäderna flyttades ner från den gamla sågplatsen och nya byggdes till på Sågbacken nära den nya sågen.

Husums vattendrivna såg med tolv armar
Husums vattendrivna såg med tolv armar

 

Företaget köpte upp hemman utmed både Husån och Gideälven för att förse sågen med timmer. Dessa flottades på Husån direkt till sågen, men från Gideälven först ut till Östersjön, sedan norrut till Husåns mynning och uppströms Husån. Detta var tidskrävande för stockarna brötade sig och fastnade utmed stränderna. Det kunde ta 9 år från byn som låg mest uppströms nedför Husån till Husön. Man fick så småningom sluta med flottningen på Husån, för den kom i konflikt med vattenförsörjningen av sågen. Man levererade sina sågade brädor huvudsakligen till England, som hade något av en byggboom.

Nu till våra huvudpersoner.

Anna Britta föds den 29 augusti 1847 i Bredvik i Nordmalings socken, som dotter till en torpare. Anna Brita bor kvar hemma till 1865 då hon flyttar till Husums sågverk i Grundsunda socken för att gifta sig.

Johan Olofsson i sin tur är nio år äldre än Anna Brita. Han är son till en strandfiskare och torpare i Utås i Grundsunda socken. Han tar arbete som dräng i Husum, men börjar ganska snart att arbeta på sågverket vid den nybyggda dammen i Husum.

Dammen byggd på 1850-talet
Dammen byggd på 1850-talet

Hur dessa två har träffats är svårt att begripa, för han har bara varit i Utås och Önska norr om Husum, och aldrig lämnat församlingen Grundsunda och hon har hittills hållit sig i Bredvik i Nordmaling, och hennes bröder är yngre och flyttar till Husum efter henne.

I alla fall gifter de sig 5 november 1865 och deras dotter Anna Katarina föds året därpå. Tyvärr är inte Johan av starkt virke för han dör av en inflammation i magen, kanske en sprucken blindtarm, endast 30 år gammal.

Husön som brann 1887
Husön som brann 1887

Anna Brita står nu ensam med en liten dotter, men hittar snart en ny karl. Det torde inte ha varit så svårt efter som hon var en ung änka och det var fullt med sågverksarbetande ungkarlar omkring henne. Hon träffar Jonas Nygren bördig från Trehörningssjö i Västernorrlands län, som arbetar vid sågverket. Kanske känner hon honom sedan tidigare. Hon blir gravid och de gifter sig den 18 maj 1870. Han flyttar in hos henne två dagar senare och 4 juli föds sonen Jonas Adolf. De får sedan sonen Erik Valfrid och dottern Edla Kristina.

Nu är vi framme vid 1881. Familjen består då av två söner och två döttrar samt Jonas och Anna Brita. Anna Brita är dessutom gravid med sitt yngsta barn, Jenny, som föds i juni 1882. De bor i arbetarbostäderna på Sågbacken.

1875 sålde James Dickson & Co sågverket och hemmanen till Gideå & Husums AB med affärsmannen Olof Wijk, som fortsatte driften på samma sätt. En ny ångdriven såg byggdes 1878-1879, , som blev en av Sveriges största ångdrivna sågar vid den här tiden. Arbetarbostäderna låg kvar på samma ställe.

Husums ångsåg
Husums ångsåg

 

Midsommarafton 1887 blåser det en kraftig nordlig vind som antänder kolmilorna strax nedanför den gamla sågplatsen vid dammen. Elden blåser med vinden och antänder arbetarbarackerna 300 meter söderut nere på Husön. Totalt 14 stora baracker brann ner och 65 familjer blev hemlösa. Det var nog ett svårt slag för familjen, som blev utan bostad ett tag. Man byggde upp bostäderna igen troligen på bolagets bekostnad. Tyvärr finns inga bilder kvar av dessa nya bostäder, som är borta sedan länge.

Äldsta dottern Anna Katarina gifter sig 1885 med sågverksarbetaren Mikael August Nordlund, som råkar vara fyrmänning med Anna Katarina. Båda härstammar från sockenapotekaren Mikael Molin (1728-1777) i Mo i Nordmalings socken. De får ett antal barn bland annat Annie Elisabet Nordlund, som gifter sig med en skogsarbetare vid Gimo bruk i Uppland. Dessa två är min makes farmor och farfar.

Mo & Domsjö tar över företaget i två steg 1903 och 1909. 1909 brinner hela sågverket ner. Mo & Domsjö börjar bygga en sulfatfabrik på Rågön, en ö alldeles utanför samhället.

Husums ångsåg efter branden 1909
Husums ångsåg efter branden 1909

Sonen Erik dör av difteri. Sonen Jonas Adolf gifter sig och flyttar till eget boende i Husum. Lillflickan Jenny dör av lungsot. Så miljön i dessa arbetarbostäder med en lång och får man förmoda fuktig vinter var nog inte något vidare. Maken Jonas Nygren dör 1895 i magkräfta. Man kan undra hur kosthållet är då båda Anna Britas män dör av magåkommor.

Kvar är nu Anna Brita och hennes dotter Edla, som dessutom fått en son Rinaldo 1899. Edla gifter sig med Rinaldo far nio år senare får ytterligare en son och flyttar.

Anna Brita, fick alltså totalt fem barn med sina två män. Två av barnen dör unga och hon överlever båda sina män med många år. De tre återstående barnen gifter sig alla, bor kvar i Husum och får sammanlagt 21 barn. Även om hon bor ensam har hon alltså alla sina kära i närheten. Hon dör i februari 1913.

Många av barnbarnen kommer att arbeta på Husums sulfatfabrik bland annat Edlas son Rinaldo.

 

Rinaldos hus
Rinaldos hus