Alla inlägg av hakan_vitestam

Välkommen till digitala släktforskardagen 24 oktober 2020

Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

Anmäl dig här! (Du kommer att skickas vidare till Genealogiska Föreningens anmälningssida). Den 22 oktober får du som anmält dig ett mejl med länkar till samtliga videomöten och filmade föredrag! Ingen avgift!

Program

Live sessioner – videomöten den 24 oktober
(filmas och finns tillgängliga 1 november – 30 november)

09.00 – 09.45

Grundläggande användning av släktdatabasen Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 % av Sveriges historiska befolkning under perioden 1750 – 1900.
Olle Olsson, DIS

Inrikes pass – ett GF-projektet med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr. – Hans Hanner och Mats Johansson, GF

10.00 – 10.45

FFS databas och publikationer – Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, FFS

Gyllenåder, saltfluss och moderpassion, gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa? – Olof Cronberg, DIS

11.00 – 11.45

Skolmatriklar, ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900.
Hans Hanner och Erik Mouwitz, GF

Släktforskning i Finland. Workshop – Marianne Jonasson, Släktakademien

DNA och Disbyt, två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas – Eva Dahlberg, DIS 

12.00 – 13.00          LUNCHPAUS

13.00 – 13.45

JewishGen, hur finner jag mina judiska anor, Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska släktforskningsföreningen

Släktforskarcafe´ med Olle och Michael. Ta med dina frågor så diskuterar vi dem! – Olle Elm och Michael Lundholm, GF

Hitta dina nu levande släktingar, bl a med hjälp av DNA och 1900-talsforskningEva Edberg och Stefan Escher, Släktakademien

 14.00 -14.45

Vad vill du veta om vallonforskning? – Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, SVÄ

Grundläggande om kartor i Disgen – Lena Ringbrant-Ekelund, DIS

15.00 – 15.45

Släktforskarcafé med Släktakademien. Tema: Gårdar. – Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Escher

Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning – Torgny Larsson, DIS 

16.00 – 16.30

Fråga föreningarna:
GF – Genealogiska föreningen
DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
FFS – Föreningen för Smedsforskning
Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
Svenska Släktakademien
SVÄ – Sällskapet Vallonättlingar

Inspelade filmer och föredrag 
(tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020)

Från Genealogiska föreningen GF:

 1. GF:s bibliotek och arkiv – Mats Lundell och Michael Lundholm
 2. GF:s digitala databaser – Johan Lagerros
 3. GF:s filmade föredrag – Malle Caesar
 4. GF:s uppdragsforskning – Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth
 5. Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel – Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera
 6. Svensk Genealogisk Tidskrift – Michael Lundholm 


Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 1. DNA: mtDNA och sedan? – Magnus Bäckmark
 2. DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark
 3. DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik
 4. DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö
 5. Utanförskapets villkor – Thomas Fürth
 6. Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd
 7. Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund
 8. Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg
 9. Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson
 10. Herdaminnen. Präster i släkten? – Jan Appelquist
 11. Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark
 12. Landskapshandlingar – Olle Elm
 13. Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson
 14. Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm
 15. Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling
 16. En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors
 17. De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth
 18. Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers
 19. Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster   

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 1. Film om utställningenSläktforskning – Inte bara namn och årtal”

Från Föreningen för Smedsforskning FFS:

 1. Varför är smeder intressanta? – Örjan Hedenberg
 2. Hammarting och mantalslängder, alternativa källor – Mari-Anne Roslund  

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 1. Boktjuvarna – Anders Rydell och Reneé Hirschfeld
 2. En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar – Thomas Fürth
 3. En elegant dam med plym i hatten – Thomas Fürth
 4. Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

Från Svenska Släktakademien:

 1. Svenska Släktakademien, en presentation
 2. Soldatforskning – Eva Edberg
 3. NAD och ämnesområdena på Riksarkivet – Marianne Jonasson
 4. Bouppteckningar – Marianne Jonasson
 5. Att forska i städer – Eva Edberg

Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 1. Vallon 6. Här hittar du dina valloner – Anders Herou
 2. Vallonernas anställningskontrakt, översatta originalkontrakt från 1600-talet – Lars Hansén
 3. Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk – Robert Mattson
 4. Vallonforskning, hur gör man? – Robert Mattson
 5. Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet – Anders Herou
 6. Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund – Lars Hansén
 7. Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra – Lars Hansén

*******

Medverkande i live sessioner – videomöten:

Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag
Olof Cronberg, DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018.
Eva Dahlberg, vice ordf. DIS.
Eva Edberg, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd.
Stefan Escher, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Thomas Fürth, ordf. GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020.
Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar.
Lars Hansén, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Örjan Hedenberg, vice ordf. FFS 
Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar 
Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig.
Marianne Jonasson, Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Anna Langaard, styrelseledamot Judiska sf.
Torgny Larsson, DIS, Disgen-fadder.
Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
Robert Mattson, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Gun Moll, sekreterare Judiska sf.
Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
Olle Olsson, DIS, Disbytombud.
Lena Ringbrant-Ekelund, DIS, Disgen-fadder.
Mari Anne Roslund, ordf.  FFS.

Instruktioner för att använda Zoom och Google Meet:

Zoom: https://www.dis.se/zoom-intro
Google Meet: https://support.google.com/meet#topic=7306097

Hur jag hittade min morfar

Av Håkan Vitestam

Under hela min uppväxt har frågan om vem min morfar egentligen är, varit oklar. Min mor dog hastigt i hjärtsjukdom när jag var knappt fyra år och min far visste inget – eller ville kanske inte berätta något? – om detta. Nån gång hörde jag någon påstå att han, min morfar, hade försvunnit till USA. Ingen visste vem han var. Och inget mer sas om den saken.

Det förblev ett mysterium i över femtio år. Tills jag började släktforska på riktigt. Detta är min berättelse om hur jag spårar upp min okände morfar.

LorentzonElisabeth_HugoEric
Min mor Birgitta föddes 12 januari 1924. Här med min mormor. Till höger Erik Hugo Appelkvist.

Letandet.

Gå alltid till källorna fick jag lära mig på släktforskarkursen. Jag skaffade abonnemang på några databaser och satte igång. Och hittade ganska snabbt spännande uppgifter. I SCB:s avskrifter stod mycket riktigt ”fader okänd” men i riktiga kyrkoboken fanns där annan information. Här anges som fader ”Appelkvist, Erik Hugo, Fotograf. Född 24/1 1894 och bosatt i Jamestown, N.Y. USA”. Och på högerkanten av sidan; ”Faderskapet lagligen erkänt den 20 maj 1924”.

Jaha, det var ju tydligt. Varför hade ingen sett det tidigare? Har man vetat men inte velat prata om det? Eller tystades det ner?

Så jag börjar jaga denne Erik Hugo Appelkvist. Efter några sökningar hittar jag honom i födelseboken för Jönköpings församling, Tveta prosteri i Wexiö stift. Hans föräldrar är Carl Henrik Appelqvist och Ida Ottilia Stille. Familjen bor i Norra kvarteret 164 i Jönköping.

(Här är på plats för en liten parentes: Vid ytterligare forskning hittar jag på denna adress och ungefär samma tidpunkt även min mormors föräldrars (Birger Malkolm Lorentzon) namn och, lite överraskande, Carl Henric Appelqvists bror Frans. Är detta en tillfällighet? Eller lärde min mormors föräldrar och Appelqvistarna känna varandra där? Båda bor senare i livet nära varandra, Lorentzon i Forserum och Appelqvist i Tenhult. Bara några kilometer från varandra. Kan min mormor och Appelqvistpojken träffats i unga år?)

I morfars fotspår.

Erik Hugo Appelqvist växer upp i Tenhult utanför Jönköping, gör militärtjänst vid Smålands regemente som kulsprutesoldat och utbildar sig till fotograf. Mellan 1917-1923 flyttar han runt i Sverige och jobbar som fotografbiträde på olika fotostudios. Till Linköping och till Uppsala där han ska ha jobbat på Ateljé Larsson, en välrenommerad fotoateljé, och vidare till Västanfors och Landskrona dit han kommer 1919. I Landskrona driver han nu en egen fotostudio.

1923 flyttar han tillbaka till Tenhult och två år senare, november 1925, skrivs han in i obefintlighetsboken. Spåret kallnar.

appelkvist_logo

(Dags för ännu en parentes: När Appelkvist bor i Landskrona träffar han Signe Cederholm som är lärare och de får en dotter tillsammans. Signe föder Sonja i maj 1921 så långt hemifrån som möjligt, i Boden, och hon blir fosterbarn hos en familj i Piteå. Han har alltså ett utomäktenskapligt barn innan min mor föds 1924.)

Följ ryktet.

Jag minns nu ryktet att han skulle emigrerat och jag funderar på adressen i New York i födelseboken. Så jag börjar söka på emigrantregistren. Snart hittar jag honom i en passagerarlista. Den 21 juni 1923 reser han med SS Oscar II från Köpenhamn. Han anger också samma adress som i födelseboken.
Min mor föddes 21 jan 1924. Räknar man baklänges nio månader är det mitten av april 1923. Alltså fanns det tid… Men var han då verkligen varse om att han skulle komma att bli pappa? Kan det vara så att min mormor uppgav honom som fader eftersom hon visste att han skulle försvinna?

(En parentes till: På den amerikanska adressen visar det sig att Erik Hugos farbror Frans, han som bodde i Norra kvarteret i Jönköping samtidigt som min mormors föräldrar, också bor. Frans med familj har emigrerat några år tidigare).

Jag letar och letar och hittar inget. Det går en tid och det enda som ständigt dyker upp är en blankett om naturalisering och namnbyte 1929. Det är ju bra i sig, tänker jag, men det står ju inget substantiellt. Jag tittar intensivt på den där blanketten och tänker, han byter ju namn till samma namn som han redan har. Jag fattar inte.Men så plötsligt trillar pengen ner! Han byter ju namn till Eric Hugo. Han släpper sitt efternamn och heter nu Hugo i efternamn istället. Kan det vara så enkelt?change_of_name_eric_2

 

Genombrott 1. Gör om, gör rätt.

Nu lossnar allt. När jag söker på hans ”nya” namn så hittar jag honom i flera US Census (befolkningsarkiv) och city directories. Han flyttar från New York till Buffalo och sedan till Schenectady. Han arbetar som retuschör och fotograf. Och han är gift med Signe Sederholm från Sverige och de har ett barn! Signe med dottern Sonja har också emigrerat och Signe och Eric gifter sig i New York i februari 1926. De har alltså haft kontakt med varandra genom alla år.

Men kände de till min mors existens? Och hade min mormor någon kontakt med dem?

Genombrott 2. Hittar en guldgruva – amerikanska lokaltidningar.

Jag hittar inget nytt. Några händelselösa forskningsmånader passerar. Men så plötsligt, en sen fredagkväll, ja, egentligen natt, när jag surfar på min iPad, gör jag nya upptäckter. Jag hamnar på Googles amerikanska tidningsarkiv. Det visar sig vara en guldgruva!

Nu hittar jag artiklar och annonser (idag skulle man kalla dem advertorials, en kombination av redaktionell text och reklam) om Eric Hugo. Under 20-, 30-, 40-talet annonserar han för sin fotostudio och porträttfotografering. Som välkänd porträttfotograf anlitas han för bröllop och skolavslutningar. Här finns nyhetsartiklar om sammanhang där Eric medverkar, till exempel handlar en artikel om när det brinner i hans studio. Han är en väletablerad samhällsmedborgare.

schenectady_klipp-2
Några klipp ur Schenectady Gazette mellan 1930 och 1960.

Ett glapp i tiden.

Jag måste haft en ofantlig tur just då. Google, som under många år scannat merparten av äldre amerikanska tidningar, har haft de tillgängliga och sökbara online. Men för några år sedan stoppade man sökbarheten. Istället var man tvungen att gå direkt till databasen (news.google.com/newpapers) och söka ”inifrån” på respektive tidning och sedan leta sig fram till en sida. Sökbarheten på text var alltså borta. Jag vet inte varför Google valt att göra så – kanske någon som läser detta kan hjälpa till? – men av en fantastisk slump hittade jag en tillfällig ”lucka i tiden”. Under några veckor matade jag ut allt intressant men sedan var det stopp. Just nu tilllåter Google inte att söka direkt i tidningarna.

Genombrott 3. Nya kontakter, nya släktingar.

Internet är fantastiskt för släktforskare! En dag hittar jag en hemsida (Mats Ohlin) som handlar om släkten Appelkvist. Mats skriver utförligt och lägger upp bilder från sin släkt. Jag kontaktar honom och berättar att vi troligen är släkt (sysslingar) och ber om mer ”kött på benen”. Jag får massor av foton, fakta och nya kontakter. Bland annat ytterligare en syssling som också är släktforskare. Mats träffade som barn många av Appelkvistarna och berättade, till exempel, att Eric Hugo, efter sin pensionering i slutet av 50-talet, var på besök i Sverige för att hälsa på gamla släkten.

Hade min morfars existens varit känd, och erkänd, så kanske vi kunde ha träffats? Jag var då 8-9 år.

Mats fotografier från då visar också att Erics dotter, som han fick 1921, ofta var och hälsade på i barndomshuset. Hans relation med Signe var officiell. Men visste man något om hans andra barn?

Barndomshuset i Tenhult var också ett bageri och trädgårdservering. Erics pappa Carl Henric var bagare och en av hans bröder tog över verksamheten och drev den in på 70-talet.

Avslutning. Eller fortsättning?

Så har min livslånga frågeställning äntligen fått ett svar. Tänk om ”sanningen” hade kommit fram tidigare? Allt fanns ju i källorna. Men den var alltför känslig och, för den tiden, omöjlig att bära. Jag har forskat vidare på Erics första dotter som bodde kvar i Schenectady tills hon dog 2010, blev lärare, gifte sig, fick barn och barnbarn. Jag har – inte ännu – tagit kontakt med dem. Jag är nog lite orolig för reaktionerna.

(Artikeln är också publicerad i publikationen Släkthistoriskt Forum nr 3/2017)