Berättelser – 1910-talet

1910-talet var en omvälvande tid både i Europa och i Sverige. Arbetarrörelsen var på frammarsch, kvinnorna stred för att få bli självständiga myndiga personer med rösträtt, första världskriget rasade och det blev ont om mat. Det gjorde att kolonistugerörelsen tog ordentlig fart. Dessutom drabbades många länder av en stor pandemi, spanska sjukan, som skördade många liv. Vi försöker beskriva en del av detta utifrån våra egna släktingars liv och leverne.

Kolonistuga på Stora mossen byggd 1915
Kolonistuga på Stora mossen byggd 1915

→ Att vara ung kvinna på 1910-talet – Annie Elisabet Nordlund

→ Att vara fosterbarn i Stockholm på 1910-talet

Annons