Adoption av Valdemar

av Ola V Palm

Bakgrund

Valdemar blev redan som 2-årigt barn bortadopterad. Han har bett mig ställa samman vad som hände enligt arkiverade dokument. Valdemar vill själv att det är hans adoptivföräldrar som redovisas t.ex. i mitt släktträd. Den här berättelsen beskriver vägen fram till Valdemar blir adopterad. Valdemar föddes på Norrmalm i Stockholm i maj 1927.

Föräldrarna

Moder var hembiträdet Eva då boendes på Upplandsgatan i Gustav Vasa församling i Stockholm. Fader var kandidaten Erik då boendes på St. Eriksgatan i Matteus församling också i Stockholm. Föräldrarna var inte gifta och kom väldigt snart att skiljas åt. Fadern erkände Valdemar som sitt barn.

Eva

Eva föddes 1899 i Älvkarleby, Gävleborgs län. Evas far var gårdskarlen Johan född 1870, okänt när han dog. Evas mor var Matilda född 1867 och hon dog 1922. Familjen lämnade Älvkarleby via Tierp för att bosätta sig i Uppsala 1913. Där fick Eva utom äktenskapet en son, Olov, i juni 1922. Olov dog först 2004. Eva har inte kunnat uppge vem som var far till Olov. Av handlingarna som barnavårdsnämnden redovisade i samband med adoptionsärendet för Valdemar framgår att Olov snart blev omhändertagen, då modern visat oförmåga att vårda barnet.

Förmynderskapsbok 1926-1928 Rotel I
Förmynderskapsbok 1926-1928 Rotel I

Erik

Erik föddes 1906 i Ore, Dalarna. Eriks far var förvaltare Johan född 1873 i Katarina församling, Stockholm och som dog 1947 i samma församling. Eriks mor var Oleana född 1876 i Karlskoga, Örebro län. Modern dog 1956 också i Katarina församling. Familjen lämnade Ore 1907 för att bo i Ludvika. Föräldrar födde där en son Vilhelm 1912, bror till Erik. Familjen flyttade sedan 1925 till Danderydsgatan i Stockholm.

Erik som erkänt sitt faderskap ville uppenbarligen inte ta föräldaransvaret för Valdemar. Han betalade in en försäkring som gav vårdnadshavaren 15 kr i månaden första året och ett engångsbelopp på 3 180 kr som skulle ge en avkastning på 25 kr/mån till dess sonen fyllt 16 år. Ett år efter det att Valdemar fötts reste Erik från Göteborg till Virginia i Amerika via New York. Biljetten var köpt i Sverige och daterad juli 1928 med biljett nummer 345. I juli 1946 återvände Erik från West Point, Virginia, via New York till Göteborg med Gripsholm i turistklass. Om Erik bara besökte Sverige eller återvände till USA är okänt och vilket medborgarskap han hade.

Valdemar

1926 lämnar Eva Uppsala och flyttar till Stockholm och bor i Sofia och Adolf Fredrik församlingar. I maj 1927 föds Valdemar och i födelse- och dopboken för Valdemar finns noterat att enligt beslut av Uppsala rådhusrätt har Valdemar adopterats bort till löjtnanten Karl och hans hustru Gudrun. En senare notering i samma bok, anges att lagen om arvsrätt i föräldrabalken av den 12 dec 1958, skall tillämpas för adoptionen.

När Eva bor kvar i Stockholm och hon entledigas av Stockholms rådhusrätt i maj 1928 från förmyndarskapet för Valdemar och de förordnar bostadsinspektrisen fru Inga till förmyndare. Orsaken som anges är: ”Som Eva ej visat någon vilja att fullgöra sin underhållsplikt mot sina barn”. Jag har inte funnit några handlingar som beskriver varför Eva var olämplig som förälder.

 

Emaus i Norrtälje. Flickor på glid fick vistas hos fröken Winqvist en tid och lära sig praktiskt arbete för en ljusare framtid. Källa Hemmets Journal.se
Emaus i Norrtälje. Flickor på glid fick vistas hos fröken Winqvist en tid och lära sig praktiskt arbete för en ljusare framtid. Källa Hemmets Journal.se

Formellt flyttade Eva till Uppsala i början av juli samma år utan att ange vart. Barnavårdsnämnden i Uppsala beslöt i juni 1928 om arbetsföreläggande för Eva och hon intogs på arbetshemmet Emaus (stavades så då) i Norrtälje i juli 1928. Vad som sedan hände Eva fram till 1939 är okänt. Jag har sökt i mantalslängderna för Stockholm och fann då att Eva återvänder till Stockholm och bor en kort tid hos en familj på Upplandsgatan. Men redan året därpå flyttar hon till Dalagatan där hon bor till dess hon flyttar till ett äldreboende i Spånga. Hon avlider 1978. Enligt bouppteckningen ärvde sonen Olov boet. Tillgångarna uppgick till 3 044 kr, huvudsakligen i form av inventarier.

Valdemars adoption

Direkt efter Valdemars födelse erbjöd barnavårdsnämnden Eva och Valdemar plats på ett barnhus, men modern avböjde och utackorderade sonen till ett fosterhem som snart visade sig olämpligt. Barnavårdsnämnden ingrep på nytt i juni 1927 och omhändertog Valdemar för samhällsvård. Fram till oktober 1928 vistades Valdemar på Gillbergska barnhuset för att från den dagen vårdas hos löjtnanten Karl och hans fru Gudrun. Ingen ersättning utgick.

 

Gillbergska barnhuset i Uppsala
Gillbergska barnhuset i Uppsala

I april 1929 ansöker Karl och Gudrun hos Uppsala rådhusrätt om att få adoptera Valdemar. Vid den tiden hade de redan en adoptivdotter född 1925. De säger att Valdemar har trivts hos dem och att Valdemars mor Eva, funnit att familjen har bättre förutsättningar att ta hand om barnet. Erik hade inte kunnat nås då han vistades i Amerika. Eriks far Johan tillfrågades då och han hade inget emot adoptionen. Med ansökan finns barnavårdsnämndens yttrande som är mycket positivt. Redan i januari har Eva från Norrtälje godkänt adoptionsförslaget och förmyndaren/barnavårdsmannen tillstyrker adoptionen. På inlämnade handlingar beslutar Uppsala rådhusrätt i april 1929 enligt ansökan.

Från och med den dagen bär Valdemar sitt nya efternamn. Det gick bra för Valdemar och han blev apotekare.

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s