Gift sex gånger – några tips om hur du hittar skilsmässor

av Sten-Sture Tersmeden

1      Bakgrund

Jag kände till en av hennes skilsmässor, men i övrigt ganska litet. Det rör sig om 1900-talet. Men hur var det med de övriga fem skilsmässorna? Dagens släktforskare vänder sig ivrigt till digitala register eller DVD-skivor som är direkt sökbara. De skivor som finns är inriktade på diverse folkräkningar mellan 1880 och 1910 samt de moderna mellan 1970 och 1990. Det finns också en skiva med alla döda mellan 1901 och 2013.

Kan skivorna ge något? De äldre folkräkningarna innehåller familjeuppgifter, men det finns inget om skilsmässor. De yngre visar inte familjeuppgifter mer än att personer med samma efternamn på samma adress möjligen skulle kunna vara släkt. Men i ett höghus kan det finnas många Andersson utan att de har det minsta med varandra att göra. Dock kan man på skivan Sveriges befolkning 1990 hitta uppgift om civilstånd. Har de skilt sig före 1990 och inte gift om sig innan dess får man skilsmässodatum. På dödskivan finns uppgift om civilstånd vid dödfallet vilket gör att man hitta en make/maka men inget om tidigare äktenskap.

Det finns också databaser/skivor om begravda som kanske kan ge någon ledtråd om vilka personer som liggar i samma grav. Här skulle likheter i efternamn kanske ge ledtrådar

2       Skatteverket – Räddare i nöden

Vårt skatteverket tog 2011 över det register som SCB, Statistiska Centralbyrån, fört. På hemsidan får man veta: ”I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner. Det kan t.ex. handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar. Däremot registreras inte alla ingångna äktenskap.” Du känner nog till att just SCB redan 1860 började samla in uppgifter från kyrkan varje år om född, vigda och döda och vart tionde år familjeinformation.

Från skatteverket kan man beställa uppgifter, men måste/bör veta följande:
Om personen är född 1955 eller tidigare: fullständigt namn och personnummer samt efternamn som ogift om det är en kvinna. Om personen är född 1956 eller senare: fullständigt personnummer.

Jag fick enkelt fram uppgift om två skilsmässor, och lite senare, efter det att myndigheten gjort ett extra genomgång, en tredje. Nu visade sig att det var en skilsmässa från en utlänning. De återstående äktenskapen kan sålunda ha ägt rum i utlandet, då jag visste att personen med de många äktenskapen senare återvänt till Sverige.

3      Anbytarforum – skall alltid användas

För en släktforskare i nöd skall alltd Släktforsförbundets Anbytarforum anlitas. I mitt fall fick jag ingen mer hjälp av detta diskusionsforum, men dock några intressanta tips som kan vara bra att minnas inför kommande forskning. I ett frågeavsnitt skrevs om skilsmässor i slutet på 1800-talet. De skall sökas i det stift som församlingen tillhörde, dvs där de oense makarna bodde.

Begäran om trolovningsskillnad för soldaten Brink och Sissa Karsdotter, Domkapitlet i Lund
Begäran om trolovningsskillnad för soldaten Brink och Sissa Karsdotter, Domkapitlet i Lund

Vidare uppgifter bör finnas i Domkapitlets protokoll. Och dessa går i flera fall tillbaka till sent 1600-tal Jag har inte letat så långt tillbaka, och kan därför inte bedöma vad dessa dokument kan ge.

Protokollen finns tillgängliga i Arkiv Digital. För att hitta dem skall du använda det Avancerade sökalternativen och välja Domkapitel. Hittills (slutet av 2014) finns sex domkapitel skannade:

  • Domkapitlet i Linköping E,F,H län
  • Lund M,L,K
  • Växjö G,F,H
  • Göteborg O,N,P
  • Skara R, P, F
  • Uppsala C,X
4      Skivan Skilda i Stockholm 1794-1916

Mina frågor på Riksarkivet resulterade också i att jag fick vetskap en skiva. Den är framställd av Genealogiska Föreningen, GF, 2009. Den innehåller 7220 skilsmässor med namn, titel och datum för frånskilda i Stockholms stad. GF:s Helena Nordbäck berättar om en kvinna som skilde sig 1865. På Stockholms stadsarkiv beställde hon fram Stockholms stads konsistories protokoll angående skilsmässor och fann följande:

Brev, troligen skrivet av Erik, med inledningen ”som undertecknade anse att någon framtida lycka ej kunna beredas oss genom äktenskaps ingående, hafva vi vänskapligen öfverenskommit att söka skiljnad i vår trolofning …”

  • Intyg från flickans mor, att hon godkänner upplösandet av trolovningen.
  • Intyg från prästen i Adolf Fredriks församling att tre lysningar ägt rum, varpå ingen vigsel följt.
  • Prästbetyg från Gävle att Erik tagit nattvard, är välfrejdad och ogift.
  • Intyg från barnmorska, att Carolina Amalia varken nu eller tidigare ”blifvit häfdad”.

I dessa dokument får Helena reda på att Carolinas far var tobaksarbetare. Hon fann också moderns flicknamn och adressen till deras bostad.

5      Referenser

Skivor Rötterbokhandeln respektive DIS:  http://rotterbokhandeln.se respektive http://cdreg.dis.se

Skatteverket: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret.4.8639d413207905e9480002095.html

Beställa uppgifter från Skatteverket: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bestallauppgifterurregistret.4.5fc8c94513259a4ba1d800011154.html

Anbytarforum: http://aforum.genealogi.se/discus/

Arkiv Digital: http://www.arkivdigital.se

GF: http://www.genealogi.net/skilda-i-stockholm-1794-1916/

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s