Svenska Släktakademiens senaste årsmöte

Verksamhetsberättelse för år 2018

Dagordning Svenska Släktakademiens årsmöte mars 2019

Protokoll från Svenska Släktakademiens årsmöte 2019